RPO

כל מה שצריך לדעת על RPO

RPO הוא מונח שאמור לתאר את המטרה של נקודת התאוששות מסוימת. זה נתון שמטבע הדברים מוגדר על ידי הארגון, אך יש לו השלכות רחבות מאוד על הפעילות העסקית, על הלקוחות ועל העובדים. לכן, הדרך הנכונה להגדיר RPO היא להתייעץ עם בעלי מקצוע ולהבין לעומק את המשמעות ואת ההשלכות של הנושא.

המשמעות הפרקטית של RPO באה לידי ביטוי ביעד נקודת ההתאוששות אחרי אסון. זהו בפועל מרווח הזמן שעשוי לעבור מהרגע שבו חל שיבוש בפעילות של הארגון, עד שכמות הנתונים שתלך לאיבוד כבר תעבור את הרף שעמו הארגון יכול להתמודד. כפועל יוצא מכך, RPO משפיע גם על האופן שבו מנסחים תכנית המשכיות עסקית וגם על הדרך שבה מיישמים אותה.

היכנסו וצפו! RPO מזה ולמה צריך את זה:

מה המשמעות של RPO?

המשמעות של RPO היא שצריך לנסח בתוך התכנית העסקית מה עושים בכל מצב של דילמה, התלבטות או רצון להקצות משאבים מוגבלים. ככל שמגדירים מאוחר יותר נקודת RPO כך צריך כמובן פחות משאבים, אך זה גם אומר איום גדול יותר. מנגד, יש להביא בחשבון הקצאת נקודת RPO קצרה יותר ולהתייעץ עם בעלי מקצוע לגבי ההשלכות של זה.

במילים אחרות, התייעצות עם בעלי מקצוע בנוגע למקרים של התאוששות מאסון או תכניות המשכיות עסקית כבר אמורה לכלול בתוכה את הנושא של RPO. אם בוחרים את בעלי המקצוע הנכונים, סביר להניח שהם יידעו לתת את המענה על כל הדרישות.

במקביל, צריך להישאר עם אצבע על הדופק בנוגע ליישום של RPO בתוך תכנית ההתאוששות העסקית. זו הדרך הכי טובה לגבש תכנית המשכיות עסקית ברמה גבוהה וליהנות מהקיצור של זמן ההתאוששות גם אחרי אסון שנחשב דרמטי ובעל השלכות רבות.