מיסוי יתרות חובה

משיכת כספי החברה בעיתוי הנכון

כל אחד רוצה להגיע לרגע בו הוא מושך כסף מכספי החברה אך חשוב להבין שגם משיכות כאלו ייחשבו כהכנסות. במידה ואדם מרוויח מהחברה משכורת הוא יכול ליהנות מהכסף שנוכה מכל המסים בהתאם לחוק אך בנוסף לכך כל משיכה של כסף מעל 100 אלף שקלים נחשבת כהכנסה וכך למעשה תהיה בניכוי מס של 33 אחוז, כיאה לדיבידנד שכולל מס יסף. יתרות חובה מחויבות גם הן במס ולא ניתן למשוך כספים מתי שעולה על הדעת. יש כמה תנאים שמהם ניתן לקבוע מה נחשב להכנסה ומה לא כאשר החוק מדבר על המקרים המפורטים ביותר כמו למשל לקיחת הלוואה או שימוש בנכסים של החברה ולאו דווקא בכסף שברשותה.

היכנסו וצפו! מיסים – מה צריך לדעת?

האם גם הלוואה נכללת בסיפור?

בכל הנוגע להלוואה חשוב לדייק בפרטים. יהיה מיסוי יתרות חובה בהלוואה, במידה וההלוואה הכניסה כסף לחשבון החברה והבעלים עשה בו שימוש, כאשר החברה היא זו שהעמידה ערובה להלוואה. כך למשל אדם שמחזיק בחברה בשווי נכסים של 3 מיליון שקלים יוכל לקבל הלוואה שלא תנוכה במס יתרות חובה רק במידה והוא בעצמו יציג ערבונות להלוואה ולא יעמיד את 3 מיליון השקלים שהנכסים שלה שווים כערובה הולמת, הרי זהו שימוש בכספי החברה בדיוק כמו כסף מזומן.

מה בדבר שימוש בנכסי החברה?

נכסי החברה באים לידי ביטוי במס יתרות חובה לא רק כשמדובר על הלוואה אלא שימוש בנכסים עצמם. לחברות רבות בתחומים שונים יש מתקנים שונים, נדל"ן ועוד מוצרים רבים בשווי כספי גבוה מאוד שיכול להיות שימושי גם לבעלי החברה. במידה והשימוש בנכסי החברה מתבצע עד לתום תקופת החיוב, שימוש זה לא יחויב במס יתרות חובה, אך במידה ואותו אדם השיב את הנכס לרשות החברה אך השתמש בו שוב במשך שלוש השנים הבאות הוא ייחשב כהכנסה.