אמנות מס בינלאומיות

אמנת מס שעוזרת לעובד

המיסוי הוא זה שמכניס את הכסף שעמו המדינה יכולה לעבוד ולשרת את האזרחים ולמעשה כל מדינה תרצה לקבל את הכסף שהעובדים שבה חייבים לה, גם אם הם לא אזרחים שלה. העולם שלנו נהיה יותר ויותר גלובלי ולכן בעיות מס הפכו להיות  נפוצות מאוד. כך קורה גם עם ישראלים רבים שעובדים מהאינטרנט או פותחים עסקים שונים ורוצים לשלם מסים רק במקום שבו הם גרים כי זה פשוט יותר נוח להם, מאשר לשלם לחברות הישראליות שמעסיקות אותן. אמנות מס עוזרות לעובד לשלם פחות מסים ומונעת כפל מס שיכול להגיע להבדלים של אלפי שקלים.

אמנת המס עוזרת גם למדינה

אמנות מס בינלאומיות עוזרות גם לחברות וגם למדינה כיוון שכלך המדינה יכולה לראות רווחים שאולי לא הייתה רואה בלי האמנה. כמו כן יש למדינה יותר מקומות עבודה מה שכמובן תורם מאוד לכלכלה שלה. מה יקרה כאשר העובד ישלם מסים רק למדינה בה הוא נמצא כתושב ולא למדינה שבה העסק שלו נמצא? מה קורה כאשר הכסף של ההכנסות מתושבי המדינה לקופתו של אותו עסק, יגיעו לחשבון בנק במדינה אחרת? כאשר יש אמנות מס מוסדרות החובה היא על העובד וכך גם הוא נהנה ממיסוי נמוך יותר וחוקי לחלוטין, וגם המדינה מרוויחה את הפעילות שלה בשטחה.

יש גם מקרים מיוחדים

כמובן שאמנות מס לא יכולות לפתור את כל המקרים כי יש כאלו מסובכים מאוד אך היא תורמת להבהרה של הנושא באופן ניכר. יש עוד הרבה בעיות שיכולות לצוץ במקרים מגוונים מאוד, כמו למשל הכנסה ממדינה מסוימת על ידי מכירת מוצר שנשלח מארץ שלישית אך במקור הוא מארץ אחרת, או העברת הכספים לחשבון בנק מקומי כאשר אותו אדם תושב חוץ. יש עוד הרבה מקרים כאלו ולכן חשוב לעבוד עם יועץ מס בין לאומי שיידע לכוון אתכם בכיוון הנכון.

קיזוז הפסדים

כדי להבין כיצד אפשר לקזז הפסדים יש צורך תחילה להתרכז במיקום הגיאוגרפי שבו צמח ההפסד. עם זאת חשוב לזכור שאחרי שמבינים היכן צמח ההפסד יש צורך להבין מה לעשות איתו כי לא הכל אפשר לקזז, וגם כאשר אפשר לא תמיד מתקזז כל ההפסד. זה בדיוק הזמן להבין את הפרטים.

שלושה סוגי הפסדים

אחרי שהובן היכן נוצר ההפסד יש צורך לשאול עוד כמה שאלות חשובות שיכריעו האם אפשר לקזז את ההפסד לפי סעיף 28 או סעיף 29, כאשר סעיף 29 מדבר על הפסד של תושב ישראל מחוץ לישראל וסעיף 28 מדבר על תושב ישראל שההפסד שלו בגבולות ישראל. הפקודה מתירה לאותו נישום לקזז שלושה סוגי הפסדים פירותיים: הראשן הוא הפסד מעסק או ממשלח יד, כזה שנוצר ושמקוזז במהלך השנה, מה שנקרא הפסד שוטף. השני הוא הפסד מעסק או ממשלח יד כלשהו שמועבר משנים קודמות, אלו הם הפסדים שלא קוזזו במהלך שנת המס הקודמת. ויש עוד הפסד שהוא מהשכרת בניין, שונה לגמרי.

היכנסו וצפו! 3 טיפים חשובים למזעור הפסדים:

קיזוז מהכנסה ישירה או עקיפה

כאשר מדובר על עסק שהפסדי ממשלח ידו נכנסת לתמונה סעיף 28 א' שעומר שאילו היו רווחים מהכנסות כלשהם שחויבו במס, לרבות שבח מחוק מיסוי מקרקעין, ניתן לקבצע קיזוז הפסדים. צריך לזכור כי סעיף זה אינו דן בהפסדים מכוח סעיף 2 או 1 אלא מתוקף משלח ידו של העסק עצמו. ההפסד מועבר מעסק לפי הוראות 28 ב' כאשר במקום בו בשנה מסוימת עלו ההפסדים של העסק על הרווחים שלו, וכך ניתן לבצע את הקיזוז במלואו. לפי סעיף 2 ניתן לקזז את ההפסדים מהכנסות שקשורות במשלח ידו הישיר של העסק ולא רווחי הון או רווחים אחרים שקשורים לשבח של העסק.

תנאים למפעל מועדף

מפעל מועדף, חברה מועדפת, מי הם בכלל ומה ההשלכות של ההגדרה הזו? מאמר זה יבהיר את הנושא.

אולי מגיעות לכם הטבות מס

החוק לעידוד השקעות הון קובע מספר הטבות ייחודיות בנושאי המיסוי למספר חברות שעומדות בכמה תנאים. הטבות המס יינתנו בגין הכנסה מועדפת שהופקה או צמחה בידי החברה החל מתאריך 1 בינואר 2011. החוק למעשה מציע לחברה מועדפת שני מסלול הטבות. המסלול הראשון שנקרא מסלול המענקים דורש למעשה פנייה והגשת תכנית למרכז ההשקעות ואחרי אישורו יש לעמוד בתנאים נוספים. המסלול השני הוא מסלול הטבות מס שהוא לא דורש פנייה מוקדמת ואישור פקיד השומה להחלתו, בוודאי כאשר החברה מקיימת את תנאי החוק כדי להיות זכאית לו.

היכנסו וצפו! איך לקבל חזרה את המס שמגיע לכם:

מי היא חברה מועדפת?

חברה מועדפת היא חברה שהתאגדה בישראל, היא שולטת על העסקים שלה ומנהלת אותם בעצמאות וכמובן כזו שמפעילה את המתקנים שלה בישראל. לחברה כזו יש מפעל מועדף כאשר יש שני תנאים למפעל מועדף שחייבים להתקיים במצטבר: התנאי הראשון הוא שהמפעל תעשייתי והתנאי השני הוא שהמפעל בר תחרות כלומר אין לו מונופול בשוק. מפעל מועדף למעשה יכול ליהנות משיעורי מס מופחת אם הפעילות שלו שיצרה את אותם רווחים, מקורה בשטחי מדינת ישראל.

מי עוד זכאי להטבות מס מפעל מועדף?

חברות שמייצרות מוצרים יכולות לזכות בתנאים הנכספים הללו, כמו גם חברות שמפתחות תוכנה, אפליקציות, משחקי לסלולר, פיתוח טכנולוגיות וידע בתחומים שונים ועוד. חברות שמפתחות תוכנה יכולות ליהנות מהטבות אלו גם כאשר מדובר על פעילות עסקית שקהל היעד שלה הם תושבי חוץ וזאת כיוון שהעבודה מיוצרת כאן בישראל. כמו כן חברות שמפתחות אנרגיה מתחדשת לרבות קבלני משנה שמייצרים רכיבים עבור חברות אלו, יכולים להיות תחת ההגדרה של מפעל מועדף.

מחירי העברה

ביצוע עסקאות בין חברות קשורות הינו פעולה חוקית, אולם יש לשלם גם עליה מס

כיום רוב החברות לא יכולות כמעט לבצע פעולות אשר אין ניכוי מס בגינן, וזה כולל גם העברת כספים או ביצוע עסקאות למול חברות קשורות. מס זה נקרא מחירי העברה, והוא נגבה תוך כדי וידוא התנהלות תקינה של החברות אשר לוקחות חלק בפעולה, בייחוד כאשר מדובר בהעברת כספים לחברות בחו"ל- שיטה מוכרת להפחתת המיסוי.

היכנסו וצפו! הונאות הכספים הגדולות בעולם:

אז מה חשוב לדעת על מחירי העברה?

  • מהן חברות קשורות: סעיף 85א לפקודת מס הכנסה מגדיר חברות קשורות כצדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים, כלומר- צדדים קשורים או בעלי עניין משותף. צדדים אלו יכולים להיות חברות נפרדות הפועלות באותה הזירה, חברות בת שונות הנמצאות כולן תחת אותו התאגיד וכדומה.
  • אילו העברות מתבצעות: באופן כללי, כל עסקה יכולה להיחשב כהעברה, אולם ישנם תחומים בהם עסקאות אלו נפוצות יותר- מכירת מוצרים, מתן שירותים כגון שירותי ניהול, מחק ופיתוח, העברת ידע, שימוש בקניין רוחני ועוד. בדרך כלל, פעולות אלו קשורות בצורה אדוקה לעובדה שמדובר בחברות קשורות, ולכן הן משמעותיות גם לניהול תקין של החברות.
  • כיצד מחושבים מחירי העברה: חישוב מחירי העברה בישראל כפוף לחוק הבינלאומי בתחום, והוא מתמקד בעיקר במציאת הרווח האמיתי של עסקה מסוימת, והכרתו כתואם את תנאי השוק. קביעת המחיר הסופי מתבצעת לאחר מכן בהתאם לאופי העסקה וכמובן הסכום אותו הרוויחו החברות השונות שלקחו בה חלק.

חובת הדיווח על ביצוע עסקאות העברה חלה על החברות המהוות צד בעסקה

החברות הקשורות לפעולה צריכות להוכיח לרשויות המס כי הן מבצעות עסקאות העברה תוך שימוש במחירי שוק, ולכן עליהן חובת התיעוד הנאות אשר כולל מחקר רחב על אופן פעילותה של החברה בכדי שניתן יהיה להעיד על יעילות תפעולית.

 

הליך של גילוי מרצון

כך תדעו האם מותר לכם לבצע גילוי מרצון

האפשרות לבצע גילוי מרצון קורצת לנישומים, עוסקים וגם יחידים שיש להם תפקיד משמעותי בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המיסים. עם זאת, רשות המיסים לא מאפשרת לכל אחד ליהנות מהיתרונות של ההליך. רשות המיסים בודקת בראש ובראשונה האם הגילוי מרצון נעשה בכנות ובתום לב.

בנוסף, היא אינה מאפשרת גילוי מרצון לנישומים שכבר החלה בדיקה בעניינים. כך למעשה מונעת רשות המיסים מצב שבו אדם עובר על חוקי המס ולאחר מכן מנצל את האפשרות של גילוי מרצון כדי ליהנות מכל העולמות.

בשביל לדעת האם מותר לבצע גילוי מרצון צריך לפנות לרואה חשבון או לעקוב אחר ההנחיות המפורסמות על ידי רשות המיסים. לאחרונה הכריזו נציגי רשות המיסים על פתיחה מחדש של נוהל גילוי מרצון וזאת במטרה להשיג כספים שלא דווחו, אך סביר להניח שזה יקרה פעמים נוספות בעתיד. הדבר החשוב מבחינת נישומים, עוסקים ובעלי תפקידים בתאגידים הרלוונטיים הוא להכיר את תנאי הגשת הבקשה על מנת לחסוך זמן והוצאות.

היכנסו וצפו! פתרונות חיסכון בכסף מדהימים:

מהי חקירה מבחינת רשות המיסים?

רוב האנשים שרוצים להתחיל בהליך של גילוי מרצון ולא יודעים האם מותר להם לעשות את זה שואלים את עצמם מה נחשב חקירה מבחינת רשות המיסים. לפי התקנות האחרונות, אסור להתחיל גילוי מרצון אם במועד הפנייה נערכת חקירה או בדיקה בעניין המבקש. בתוך כך, את סעיף החקירה מגדירה רשות המיסים כפעולה שעשויה להתבצע גם לגבי בני זוג של המבקש וחברות שבשליטתו.

במילים אחרות, רשות המיסים בוחנת כל עניין לגופו ובודקת גם את הסביבה שבה פועלים נישומים, עוסקים ויחידים שיש להם תפקיד בתאגידים שעברו על חוקי המיסים. בדיקה זו חיונית לאישור גילוי מרצון ולניצול יתרונותיו.

מיסוי יתרות חובה

משיכת כספי החברה בעיתוי הנכון

כל אחד רוצה להגיע לרגע בו הוא מושך כסף מכספי החברה אך חשוב להבין שגם משיכות כאלו ייחשבו כהכנסות. במידה ואדם מרוויח מהחברה משכורת הוא יכול ליהנות מהכסף שנוכה מכל המסים בהתאם לחוק אך בנוסף לכך כל משיכה של כסף מעל 100 אלף שקלים נחשבת כהכנסה וכך למעשה תהיה בניכוי מס של 33 אחוז, כיאה לדיבידנד שכולל מס יסף. יתרות חובה מחויבות גם הן במס ולא ניתן למשוך כספים מתי שעולה על הדעת. יש כמה תנאים שמהם ניתן לקבוע מה נחשב להכנסה ומה לא כאשר החוק מדבר על המקרים המפורטים ביותר כמו למשל לקיחת הלוואה או שימוש בנכסים של החברה ולאו דווקא בכסף שברשותה.

היכנסו וצפו! מיסים – מה צריך לדעת?

האם גם הלוואה נכללת בסיפור?

בכל הנוגע להלוואה חשוב לדייק בפרטים. יהיה מיסוי יתרות חובה בהלוואה, במידה וההלוואה הכניסה כסף לחשבון החברה והבעלים עשה בו שימוש, כאשר החברה היא זו שהעמידה ערובה להלוואה. כך למשל אדם שמחזיק בחברה בשווי נכסים של 3 מיליון שקלים יוכל לקבל הלוואה שלא תנוכה במס יתרות חובה רק במידה והוא בעצמו יציג ערבונות להלוואה ולא יעמיד את 3 מיליון השקלים שהנכסים שלה שווים כערובה הולמת, הרי זהו שימוש בכספי החברה בדיוק כמו כסף מזומן.

מה בדבר שימוש בנכסי החברה?

נכסי החברה באים לידי ביטוי במס יתרות חובה לא רק כשמדובר על הלוואה אלא שימוש בנכסים עצמם. לחברות רבות בתחומים שונים יש מתקנים שונים, נדל"ן ועוד מוצרים רבים בשווי כספי גבוה מאוד שיכול להיות שימושי גם לבעלי החברה. במידה והשימוש בנכסי החברה מתבצע עד לתום תקופת החיוב, שימוש זה לא יחויב במס יתרות חובה, אך במידה ואותו אדם השיב את הנכס לרשות החברה אך השתמש בו שוב במשך שלוש השנים הבאות הוא ייחשב כהכנסה.

יתרונות גילוי מרצון אנונימי

רשות המיסים מאפשרת לנישומים מסוימים להגיש בקשה אנונימית עבור נוהל גילוי מרצון. כידוע, הנוהל רלוונטי עבור עוסקים, עצמאיים ויחידים שעובדים בחברה שביצעה עבירות על חוקי המס ומעוניינים לתקן את הדיווחים שלהם. במסגרת נוהל גילוי מרצון מתחייבת רשות המיסים להימנע מהגשת תביעה פלילית והטלת סנקציות על הנישומים.

גילוי מרצון אנונימי מחייב עמידה בכל הוראות גילוי הרצון הרגילות ובתוספת של כמה הוראות מיוחדות. קודם כל, את הבקשה האנונימית מגישים רק לגורם המוסמך ועליה לכלול את שנות המס הרלוונטיות, את מקור ההכנסה, את פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום. מהבחינה הזו, ההבדל בין גילוי מרצון אנונימי לבין גילוי מרצון רגיל הוא שבעת הגשת הבקשה לא מוסיפים את שמות המגיש.

מי מגיש את הבקשה האנומית?

גם במקרים של גילוי מרצון אנונימי צריך למנות בא כוח מצד המבקש. בתוך חצי שנה ממועד קבלת הבקשה על ידי הגורם האזרחי ברשות המיסים יהיה אותו בא כוח הגורם שיחתום על טיוטת ההסכם ועליו גם לגלות את שמו ומספר תעודת זהות של המבקש בשביל להמשיך לבצע את הבדיקה ולטפל בבקשה.

היכנסו וצפו! גילוי מרצון אנונימי – איך לעשות את זה נכון:

https://www.youtube.com/embed/r4nqIDbA-9A"

במידה והגורם האזרחי ברשות המיסים מוצא שיש להאריך את פרק הזמן הנדרש לטיפול בבקשה, עליו לשלוח הודעה לפונה עם העתק לגורם המוסמך. אם בכל זאת לא נמסר שמו של המבקש לפי האמור לעיל, הבקשה לגילוי מרצון תידחה.

לסיכום, יתרונות גילוי מרצון אנונימי הם רבים עבור מבקש הבקשה אך יש לבצע אותו בצורה נכונה ובדרך כלל גם תוך התייעצות עם איש מקצוע מנוסה. הקפדה על התהליך הנכון של גילוי מרצון אנונימי ומינוי בא כוח שמכיר את הנושא יכול למנוע מצב שבו הבקשה נשללת.