יתרונות גילוי מרצון אנונימי

רשות המיסים מאפשרת לנישומים מסוימים להגיש בקשה אנונימית עבור נוהל גילוי מרצון. כידוע, הנוהל רלוונטי עבור עוסקים, עצמאיים ויחידים שעובדים בחברה שביצעה עבירות על חוקי המס ומעוניינים לתקן את הדיווחים שלהם. במסגרת נוהל גילוי מרצון מתחייבת רשות המיסים להימנע מהגשת תביעה פלילית והטלת סנקציות על הנישומים.

גילוי מרצון אנונימי מחייב עמידה בכל הוראות גילוי הרצון הרגילות ובתוספת של כמה הוראות מיוחדות. קודם כל, את הבקשה האנונימית מגישים רק לגורם המוסמך ועליה לכלול את שנות המס הרלוונטיות, את מקור ההכנסה, את פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום. מהבחינה הזו, ההבדל בין גילוי מרצון אנונימי לבין גילוי מרצון רגיל הוא שבעת הגשת הבקשה לא מוסיפים את שמות המגיש.

מי מגיש את הבקשה האנומית?

גם במקרים של גילוי מרצון אנונימי צריך למנות בא כוח מצד המבקש. בתוך חצי שנה ממועד קבלת הבקשה על ידי הגורם האזרחי ברשות המיסים יהיה אותו בא כוח הגורם שיחתום על טיוטת ההסכם ועליו גם לגלות את שמו ומספר תעודת זהות של המבקש בשביל להמשיך לבצע את הבדיקה ולטפל בבקשה.

היכנסו וצפו! גילוי מרצון אנונימי – איך לעשות את זה נכון:

https://www.youtube.com/embed/r4nqIDbA-9A"

במידה והגורם האזרחי ברשות המיסים מוצא שיש להאריך את פרק הזמן הנדרש לטיפול בבקשה, עליו לשלוח הודעה לפונה עם העתק לגורם המוסמך. אם בכל זאת לא נמסר שמו של המבקש לפי האמור לעיל, הבקשה לגילוי מרצון תידחה.

לסיכום, יתרונות גילוי מרצון אנונימי הם רבים עבור מבקש הבקשה אך יש לבצע אותו בצורה נכונה ובדרך כלל גם תוך התייעצות עם איש מקצוע מנוסה. הקפדה על התהליך הנכון של גילוי מרצון אנונימי ומינוי בא כוח שמכיר את הנושא יכול למנוע מצב שבו הבקשה נשללת.